http://10.0.0.7:33334/Preview/iritsagiv_v081118_1/popup.html

להתפתח

התמרה או שינוי? למה אתה זקוק? מה אתה מעדיף? מה אתה מייצר? ומה כדאי?

שאלות שונות תשובות שונות

כדי שתוכל לקבל תשובה נגדיר מהי התמרה ומהו שינוי, ניפתח את דלת ארון המודלים המקובלים, נארגן את המידע כדי שתוכל להחליט

החכמים יורדים מהשביל ומחפשים את הדרך, הטיפשים נצמדים לדרך ונוטשים את השביל

 טאו - מנהיגות

מאמרים אחרונים:

-----------------------

צעד ראשון מתוך 10

חזון אישי - פיתוח זהות אישית רצונות, חלומות

צעד שני מתוך 10

חזון ארגוני חזון השוק - חזון הצרכן - שילוב צרכים, אפשרויות הזדמנויות

צעד שלישי מתוך 10

החזון שלך - ערכים ועוצמות נקודת היציאה לדרך

צעד רביעי מתוך 10

ערך מוסף - ויתרון תחרותי - איך מיישמים

צעד חמישי מתוך 10

קהל יעד בכוח ובפועל - איך מתחברים

צעד שישי מתוך 10

מחקר הבסיס ללמידה

צעד שביעי מתוך 10

בחירות אסטרטגיות וסוגיות תקשורתיות

צעד שמיני מתוך 10

תכנון חובה

צעד תשיעי מתוך 10

תוכנית עסקית

צעד עשירי מתוך 10

כללים לתכנית בקרה וביצוע מול תקציב

התמרה

---------

היא התרגום העברי למילה טרנספורמציה

רוצה לדעת עוד...

שינוי

---------

לעומת ההתמרה עוסק בשיפור, טיוב וחידוש

רוצה לדעת עוד...

מטרות

---------

השינוי וההתמרה באים לידי ביטוי באמצעות מודלים שונים

רוצה לדעת עוד...

שיחת היום

מי ינצח בבחירות הקרובות?

 

 

בואו נדבר 0544.531.435

אני רוצה לדעת שפרסמת מאמר נוסף

כן, אני רוצה שאת - דר' עירית שגיב בלבד, תפני אלי באמצעות הפרטים שמסרתי

ידוע לי שפרטים אלו לא יועברו לידי גורם שלישי כל שהוא

(*נדרש)

שולח טופס...

השרת נתקל בשגיאה.

הטופס התקבל.

 

()