Business photo created by rawpixel.com

האם ניתן לנהל אסטרטגיה – כקו ייצור?

3 שאלות  למחשבה:

1. אם הייתי שואלת אתכם – מה מאפיין את פסי הייצור במפעלים?

סביר להניח שמרבית התשובות היו מקושרות לתהליכים אוטומטיים מהירים, מותאמים  למוצר

פס ייצור בהגדרה – על פי ויקיפדיה היא שיטת ייצור המורכבת ממספר תחנות עבודה, שבכל אחת מהן, חלקים הניתנים להחלפה מוספים למוצר מסוים באופן עקבי, ולאחריה עובר המוצר לתחנה הבאה, על מנת ליצור בסוף התהליך מוצר סופי

 אלי ויטני פיתח את השיטה האמריקאית לייצור בשנת  1799 על ידי שימוש ברעיונות חלוקת העבודה וכוח הסבל ההנדסי, על מנת ליצור הרכבה מחלקים באופן עקבי. תהליך ההרכבה הקווי הזה, מאפשר גם לעובדים שאינם מיומנים בהרכבת כל המוצר, לחבר חלקים אחדים למוצר מסוים. מכיוון שכל החלקים כבר יוצרו (בפס ייצור פשוט ודומה אחר), כל שצריך ל– עשות הוא לחבר את החלקים יחדיו

2. אם הייתי שואלת אתכם לחילופין – מה מאפיין את האסטרטגיה בארגונכם?

סביר להניח שמרבית התשובות היו מקושרות לתהליכי חשיבה, קבלת החלטות, אסוף נתונים, וצורות תגובה או הסתגלות למצבי שוק, קהלי יעד וחברה

3. אם הייתי שואלת אתכם – איזה סוגי אסטרטגיה מפתח הארגון בו אתם פעילים?

סביר להניח שהייתי מקבלת ריבוי תשובות: תשובות המבחינות בין סוגי אסטרטגיה (לוחמנית, הגנתית, מפתיעה, תחרותית, מנהיגה, או אסטרטגיה מיצובית וכו') בין כווני אסטרטגיה (אסטרטגיה כללית, או פרסומית, או ארגונית, או אסטרטגיה של משאבים) בין עוצמות האסטרטגיה ובין החיבורים השונים של האסטרטגיה לחזון, לערכים, ולמציאות

למרבית הארגונים יש מקסימום 3 סוגי אסטרטגיות

אסטרטגיה ניהולית כללית המאופיינת בכללי התנהגות, תרבות, אקלים

אסטרטגיה ארגונית המאופיינת בשיטות נהלים סגנון והיא אחידה לכל המחלקות, מחקר ופיתוח כמו כספים, או משאבי אנוש כמו בייצור

אסטרטגיה שוקית המאופיינת על פי שווקים או קהלים או מוצרים

בואו נניח לרגע שאנו יכולים להסתכל על אסטרטגיה לא כרעיון מופשט אלא כפס ייצור

האם נוכל לפתח פס ייצור אסטרטגי מתאים לכל מחלקה?

האם נוכל להביא לידי ביטוי  ויותר חשוב לידי מיצוי את השונות של כוח האדם המגוון בין המחלקות?

האם נוכל לחבר את הארגון דרך ערכים  וחזון ולא דרך נהלים ושיטות?

פס ייצור פועל כהלכה כאשר:

תכנון ותיזמון החומר לקו-ייצור

מתבצעת העברת החומר עד עמדות הייצור

מתבצעת קבלת החומר והכנתו למילוי קווי הייצור

מאותרים חומרים פסולים, או מיותרים

מתבצע טיפול בחוסרים

ואסטרטגיה פועלת היטב כאשר:

מתבצע תכנון ותזמון המוצר או הרעיון מתבצע

מתבצעת הדרכה לעמדות הייצור/עובדים

מתבצעת קבלת החומרים והכנתם בכל העמדות

מאותר חומר פסול או מיותר

מתבצע מילוי מצברים תמידי

אסטרטגיית משיכת החבל מאפשרת לארגון לפתח תפיסה וזהות ייחודית לכל מחלקה דרך קישור לחזון ולערכים המשותפים לכל הארגון

כשם שכל פס ייצור מותאם במלואו לתוכן ולצורה של החומרים, כך אמורה לפעול גם החשיבה האסטרטגית

כשם שכל פס יצור שונה מפסי יצור אחרים, כך גם המחלקות השונות בארגון אמורות לפעול בהתאמה

כשם שכל פס ייצור עוסק בתכנים אחרים – כך גם משתנה האסטרטגיה הפנים ארגונית, כשם שמשתנה האסטרטגיה החוץ ארגונית בהתאמה לפלחי שוק וקהל שונים

בשיטת אסטרטגית משיכת החבל הארגון אינו נצבע בצבע אחיד, אלא משנה גוונים לפי קהלים, שווקים, מחלקות ומוצרים, הוא מפתח שפות שונות והתאמה גבוהה לקבוצות יעד נבחרות

בשיטת אסטרטגיית משיכת החבל אין כפל לשון והתנהגות המבחינה בין "בבית מותר" "בחוץ אסור" או להפך

בשיטת אסטרטגיית משיכת החבל מתקיימת התאמה מלאה בין הארגון ללקוחותיו, בין הארגון לעובדיו ובין הארגון לספקיו

בשיטת אסטרטגיית משיכת החבל, מתפתחת זהות אישית, ארגונית ושוקית מלאה

ואיך זה מתבצע אצלכם בארגון?

זה הזמן לעמוד לשרותכם ללא תמורה ללא התחייבות

שתפו את חבריכם, לקוחותיכם, עובדיכם

לכל שאלה, בעיה, רצון לשתף, צורך להתייעץ

בואו נדבר 0544.531.435

חזרה

די