Photo by Franco Antonio Giovanella on Unsplash

הענבר כמשל אנושי או מה האסטרטגיה שלנו להצלחה

פלדה נוצרת אחרי היתוך בטמפרטורה של 1300 מעלות

יהלומים נוצרים בלחץ אדיר בבטן האדמה

בזלת נוצרת לאחר התפרצות געשית

ואבן ענבר נוצרת כתוצאה מפציעת העץ ומהפרשת כימיקלים נוזליים, בתהליך ארוך, המתקשים והופכים מנוזל למוצק

הנפש שלנו חווה אירועים טראומטיים היוצרים סדקים מיקרוסקופיים, חוויה אחר חוויה. (כך אנו מתחשלים ומקבלים כוחות להתמודדות עם הלא נודע ואת האומץ לפסוע באפילה)

על פי המאמר המפורסם של פריגוגין "אסכולת בריסל" הפרדיגמה האנושית מסבה תשומת לב לאותם חלקים של המצאות אשר עוסקים בשינוי, אי סדר, חוסר איזון, יחסים לא לינאריים וזמניות - מה שאנו מגדירים כרגע "משבר קורונה"

אם בעבר הודגשו סדר - אחידות ארגון - ואיזון כמשתנים אליהם אנו מתייחסים במצבי תכנון, ניהול, מחקר או פיתוח מערכות ייצור ובקרה, ואם בעבר המדע הקלאסי עסק במערכות סגורות ובפיתוח יחסים ליניאריים וגרס כי השפעות קטנות יביאו לידי יצירת תנועות קטנות היום אנו נמצאים במערכת פתוחה שבה גם השפעות קטנות יכולות לגרום לתוצאות מהפכניות

אליבא דה פריגוגין, העובדה שאין אפשרות לרברסיביליות ביקום ובאדם - היא בסיס ההכרה לשינוי ולהתקדמות. אי היכולת לחזור למצב קודם מאלצת אותנו ליצור התבוננות חדשה ולייצר פתרונות

כדי ליצור ענבר - עלינו לגבש אסטרטגיה

על פי מינצברג נוכל תמיד לבחור אחת מ-10 האסטרטגיות הבאות, כולן ידועות, כולן נמצאות בשימוש ארגוני מזה שנים. השונות מתחילה בתפיסה ובגישה של מנהלים למילה אסטרטגיה, ובגוון האישי שאנו אחוזים

יש מנהלים התופסים את האסטרטגיה כמפת דרכים ויש מנהלים התופסים אותה כמערך פעילות, יש מנהלים המסתכלים על האסטרטגיה במבט על ויש הבוחרים במבט מהצד, יש הבוחרים בה כ"צו 8" מחייב ויש שמסתכלים עליה כהצעה, המלצה, אפשרות.

אסטרטגיה היא דרך הפעילות שלנו, אם לחיים ואם לעסקים

איזה סוג של מנהל אתם? האם הגישה שלכם עוברת שינוי, או נשארת קבועה? איך אתם מתבוננים על הארגון, על התקופה, על עצמכם? מה אתם חושבים נכון להיום?

האם נכון לנו היום לגבש אסטרטגיה כתהליך תפיסתי? אסכולת העיצוב

האם נכון לנו היום לגבש אסטרטגיה כתהליך פורמלי? אסכולת התכנון

האם נכון לנו היום לגבש אסטרטגיה כתהליך אנליטי? אסכולת המיצוב

האם נכון לנו היום לגבש אסטרטגיה כתהליך של חזון? אסכולת הייזום

האם נכון לנו היום לגבש אסטרטגיה כתהליך חשיבתי? אסכולת השכלתנות

האם נכון לנו היום לגבש אסטרטגיה כתהליך מתהווה? אסכולת הלמידה

האם נכון לנו היום לגבש אסטרטגיה כתהליך מו"מ? אסכולת העוצמה

האם נכון לנו היום לגבש אסטרטגיה כתהליך שיתופי? אסכולת התרבות

האם נכון לנו היום לגבש אסטרטגיה כתהליך תגובתי? אסכולת הסביבה

האם נכון לנו היום לגבש אסטרטגיה כתהליך של שינוי? אסכולת התצורה

עשר האסכולות שחקר מינצברג, מתחלקות לשלוש קבוצות:

1. שלוש האסכולות הראשונות הן – תרופות מרשם, לתהליך בדוק סלול ברור

2. שש האסכולות הבאות לוקחות בחשבון תהליך מתפתח וסטיות מהדרך

3. האחרונה - אסכולת התצורה -

הדוגלים באסטרטגיה זו מבקשים למזג ולקבץ מרכיבים שונים ליצירה אחת. גם תוכן גם תהליך, גם מרשם בדוק וגם קפיצות בזמן, במרחב, בסדר, בארגון ובליניאריות. אסכולה זו עונה לשאלת יצירת הענבר שלכם

אז מהי האסטרטגיה שלכם ליציאה מהמשבר? מה אתם מחברים ביחד, פורמים מהשלם, יוצרים מחדש?

ומה גורסת ההבנה החדשה שגיבשם לעצמכם על אסטרטגיות הבחירה שלכם?

מה נשתנה? מה ישתנה?

אם תחזיקו עוצמה מול מראה - תראו תרבות בדמות הנשקפת לעיניכם

העוצמה לוקחת את הישות המכונה ארגון העצמי שלנו הוא הארגון הפרטי ותוחמת אותה מקטעים מקטעים. (מיקוד באינטרסים עצמיים)

התרבות אורגת את הפרטים אל תוך ישות ממוזגת שנקראת ארגון (מיקוד באינטרסים משותפים)

במושג תרבות הכוונה למשמעות משותפת שקבוצת אנשים מייצרת לאורך זמן

התרבות ובעיקר האידיאולוגיה אינה מעודדת שינוי אסטרטגי כמו שהיא מעודדת הנצחה של אסטרטגיה קיימת, במקרה הטוב היא נוטה לקדם שינויים בתוך מבט העל האסטרטגי

חברות שואבות את היתרונות שלהם מתוך "אי השלמות" של השוק האם אנו מסתכלים החוצה באסטרטגיה המתהווה או שאנו בוחרים להסתכל פנימה ומשם לצמוח?

מחקריו של וויליאם טיילור על אסטרטגיות ארגוניות מצאו ש"התרבות הפנימית" מה שהוא כינה "הרצון או השאיפה של הארגון לשנות אסטרטגיה" היו המרכיב העיקרי בהסתגלות של ארגונים לתהפוכות ותמורות

המחקרים של אוליבר (1991) מראים שהתמודדות עם לחצים יוצרת מגוון תגובות אסטרטגיות שכמה מהן מביאות אותן למצב שהוא הרבה מעבר לסתגלנות סבירה הללו כוללות: 1. הסכמה שבשתיקה - קרי כניעה מוחלטת. 2. פשרה - קרי הסכמה חלקית. 3.התעלמות - קרי ניסיון להימנע מהצייתנות הנדרשת. 4. התנגדות - קרי הסתייגות פעילה. 5. מניפולציה - קרי ניסיון להתאים או לשנות את הלחצים. אוליבר גם מקשר במחקריו כל אחת מתגובות אלו לתרבות נבחרת אחרת

א. איזה אסטרטגיה אתם נוקטים – באלו מצבים, לאלו תופעות, מתי ולמה?

ב. מה התרבות העומדת מאחורי האסטרטגיה?

ג. האם אתם יוצרים אבן ענבר, או רק דמעות שרף על "הפצע"?

ד. מה חסר לנו, מה אנחנו יכולים לעשות יותר כדי להיות אבן הענבר של חיינו, של המקצועיות שלנו של החלומות?

ה. ואם לא פעלנו כך עד היום – האם אנחנו מתחילים עכשיו

זה הזמן לעמוד לשרותכם ללא תמורה ללא התחייבות

שתפו את חבריכם, לקוחותיכם, עובדיכם

לכל שאלה, בעיה, רצון לשתף, צורך להתייעץ

בואו נדבר 0544.531.435

חזרה