Photo by Madhav on Unsplash

מה אתם יודעים על אסטרטגיית משיכת החבל

 איזו אסטרטגיה אתם מנהלים בארגון שלכם בימים טרופים אלו?

סליחה זוהי השאלה השנייה כדאי קודם שאשאל

איזו שיטת ניהול מופעלת בארגון בו אתם פעילים?

שהרי אסטרטגיה היא פועל יוצא של שיטות ניהול, חזון ותהליכים המאפשרים לבצע את הדרוש ביצוע, להגשים מטרות, לפתח ארגון ולהצעיד אותו קדימה להנחתה במאה ה- 22

למעלה מ- 90% מהחברות בעולם עדיין משתמשות בשיטות ניהול היררכיות

שיטות הניהול ההיררכי מאפשרות למנהלים שליטה חזקה, הפעלה של "הפרד ומשול" ויד אחת על הדק התהליכים כדי ליצור:

ריכוזיות, נוקשות, אטימות, מידור, יעילות, שמרנות וחד גוניות

ולמרות שכולם חכמים, נבונים, שולטים, קוראים ויודעים שבעידן אי ודאות אנו זקוקים לארגונים גמישים מחד וחסינים מאידך – מאפשרים כל כך הרבה מנהלים בכל כך הרבה סוגי ארגונים – למבנים הישנים להתקיים במקום לפתח מרחבים ושדות של: ביזור (מול ריכוז), שחרור (מול נוקשות), פתיחות (מול אטימות), שקיפות (מול מידור), אפקטיביות ופריוניות (מול יעילות), חופש ושחרור (מול שמרנות), גמישות ורכות (מול חד גוניות)

כל כך הרבה תאוריות ניהוליות חדשות וחכמות קיימות במקום הניהול ההיררכי: תאוריות לניהול מטריציוני, וניהול בסגנון הארגון השטוח, תאוריות ניהול בסגנון הארגון הרזה, וניהול בסגנון הארגון הכאורדי, תאוריות ניהול בסגנון סריג, או בסגנון הניהול העצמי, ואפילו הומצאה שיטת ניהול בסגנון TEAL, (על פי הספר "להמציא מחדש ארגונים" – 2017, פרידריך לאו) שפיתח מודל השראה על פי עבודתם של קלייר גרייבס, דון בק וכריסטופר קוואן על "ספיירל דיינמקס" והתאוריה האינטגרלית הנפלאה של קן ווילבר. (ויסלחו כל מפתחי התאוריות החכמות הנוספות שלא הזכרתי)

הנחת המוצא שלי היא שיש תשובה מאד מורכבת לשאלת הניהול – ולעובדה שמנהלים מפחדים לאבד שליטה, מתקשים להרפות, לשחרר, לשנות ולפסוע על ואל הירח, במסע בין כוכבים

מאידך אם ברור לנו הצורך בשליטה, בתפיסה טריטוריאלית, בבעלות, ובתכנון האם נוכל לייצר אסטרטגיה שתעניק לנו גם מרחב גמישות בהתאם לתנודות השווקים גם חוסן מתבקש – להבקעה של כדורים לרשתות חדשות וגם את אשליית השליטה?

במילים אחרות: האם נוכל לאחוז את החבל משני צדדיו?:

אסטרטגיית משיכת החבל מניחה את הנחות המוצא הבאות:

לכל ארגון יש יכולת להחזיק את החבל משני קצותיו

לכל ארגון יש יכולת להחזיק יותר מחבל אחד

כל ארגון יכול לתכנן את תחרות משיכת החבל הפנימית כהתמודדות בין 2 כוחות המפעילים מסה

כל ארגון יכול לחשב את עוצמת כוח המשיכה של גורמים שונים רלוונטיים בתוכו

כל ארגון יכול לקבל החלטה איפה הכי כדאי לו להחזיק בחבל כדי לנצח

כל ארגון יכול לקבל החלטה מיהם המתמודדים הנבחרים למשיכת חבל

כל ארגון יכול לבצע הן מצבי משיכה עם החבל והן מצבי הגנה

אסטרטגיית משיכת החבל פועלת פנימה לתוך הארגון והחוצה למצבי השוק

מה המצב אצלכם? בארגונים שלכם?

ארגונים המנוהלים במודלים הוליסטיים כדוגמת המודל של מקנזי יפעלו כגוף אופטימלי רק כאשר כל המערכות בניהן מסונכרנות. גם ארגונים המנוהלים בשיטות הולירככיות אחרות הנוטות למבנה ניהולי מעגלי יפעלו כהלכה. אסטרטגיית משיכת החבל משתלבת היטב במבנים הניהוליים החדשנים ביותר וחותרת להבטיח את קיומם של 3 העקרונות החשובים ביותר בעידן המיטלטל היום:

שיתופיות – איזון – זרימה

אסטרטגיית משיכת החבל יונקת את כוחה מכישורי הליבה של ומתבססת על ה- D.N.A. הארגוני

כישורי הליבה מחוברים לארגון באמצעות התרבות, המבנה, התהליכים, עוצמות כוח האדם הסגנון והשפה

כל ארגון יכול להפעיל בו זמנית 4 קבוצות של משיכת חבל אשר יקיפו את כלל הפעילות וייצרו "קשר גורדי" מרכזי בלתי ניתן להתרה

כדי להרחיב את הידע שלכם על אסטרטגית משיכת החבל ותוצאותיה – נצטרך להיפגש בזום בטלפון או פנים אל פנים.

זה הזמן לעמוד לשרותכם ללא תמורה ללא התחייבות

שתפו את חבריכם, לקוחותיכם, עובדיכם

לכל שאלה, בעיה, רצון לשתף, צורך להתייעץ

בואו נדבר 0544.531.435

חזרה