Photo by Robert Ruggiero on Unsplash

הנתיב הנכון חלק ב

נניח שהחלטנו למה אנו משתוקקים, מה אנחנו רוצים להיות לעשות, לחשוב, לחיות.

נניח שהתשוקה בוערת בחלצינו, מטלטלת את ימינו ומפקיעה את לילותינו.

נניח שכמו בכל תהליך קבלת החלטות אוחז בנו ספק, אנו מרגישים את החיבוק של אי הודאות ואנו מתקשים לחתוך החלטה ולתת לה לנווט אותנו ליעד.

בשפת הטיפול / יעוץ אנו מחכים שמישהו או משהו ימצאו אותנו ויגידו לנו מה נכון ומה לא. כולנו רוצים לחזור לימי הילדות בו העולם היה מוגן  ומעוגן בהחלטות של "מבוגרים אחראיים" וכולנו מחפשים "פיה" מנחה עם שרביט קסמים לארץ המובטחת.

שאילת שאלות, פותחת לפנינו נתיבים לחשיבה.

 

השאלה הגדולה - מהי שאלה טובה?

 אנו נוטים לחשוב כי שאלה טובה היא שאלה המקדמת מטרות, מנוסחת בבהירות, מתעלת למידה, נובעת מאינטרסים אמיתיים, בודקת השערות ומקפיצה אותנו לשלב גבוה יותר בהבנה ובחשיבה.

לתשאול עצמי 4 מרכיבים:

1. מטרות השואל.

2. דימוי שיש לשואל על הנשאל.

3. אילוצי המצב בו נשאלה השאלה.

4. הנושא או העניין אודותיו נשאלה השאלה.

הקטע הקשה הוא למצוא איזה שאלות אנו צריכים לשאול, היכן נכון להתמקד, לחקור, מה השאלה שתכוון אותנו לתשובה הנכונה ומהי הגדרת התשובה הנכונה?

המסע לחיפוש שאלות טובות דורש מאיתנו יצירה מראש של קריטריונים ומשתנים שהם אבן הבסיס.

בהנחה שכל חומרי הגלם מונחים על שולחן העבודה נתחיל לחפש את השאלות הטובות. שאלה טובה היא הרבה פעמים שאלה המצביעה על כיוון חדש, גישה חדשה, תפיסה יצירתית.

למה כדאי לשים לב כאשר מנסחים שאלות?

לאיזו מטרה אנו מכוונים את הראש?

מה יהיה הסמן שנדע שהגענו לתשובה הנכונה?

מה הכי חשוב לנו במסגרת הערכים לשמר במסגרת כל תשובה שתתקבל?

מה יהיה ה- DNA – ליבת התשאול ומה יהיה מעטפת?

צעד ראשון - בואו נחשוב אחורה, בואו נחשוב הפוך, נחשוב על הצד - מה קרה? מה התרחש?

צעד שני - בואו נחפש שאלות שיובילו למידע חדש.

צעד שלישי - נבדוק האם אנו מנסחים שאלות מצב רחבות או צרות?

צעד רביעי - נבדוק האם אנו מנסחים שאלות מצב סגורות או פתוחות?

צעד חמישי - נבדוק האם אנו חושבים דרך שאלות מפתח? (שאלת מפתח מתעלת למידה).

צעד שישי - נבדוק האם אנו מנסחים שאלות פוריות? (שאלה פורייה מחלצת מבעיה).

צעד שביעי - נבדוק האם אנו מנסחים שאלות לבדיקת השערות?

צעד שמיני - נבדוק האם אנו מנסחים שאלות "תופרות מידע" או "פורמות מידע"?

צעד תשיעי - נבדוק האם השאלות שלנו מאתגרות, חדשניות, יצירתיות, מסקנות ויוצרות ערך?

צעד עשירי - האם השאלות שלנו מפתחות הדרכה מערכתית?

צעד אחד עשר - האם השאלות שלנו מעודדות חשיבה ביקורתית ורפלקטיבית?

צעד שניים עשר - האם השאלות שלנו יוצרות השראה?

צעד שלוש עשר - האם השאלות שלנו עוזרות לפענח את המצב ויוצרות בהירות?

צעד ארבע עשר - האם השאלות שלנו יוצרות פתרונות ישימים או פנטזיות מרחפות?

צעד חמישה עשר - האם השאלות שלנו אפשרו לנו היכרות והבנה עצמית?

צעד שישה עשר -  האם שאלנו שאלות נוקבות? (שאלות עומק להבדיל משאלות רוחב).

צעד שבעה עשר – האם היה לנו אומץ להאט באמצע הדרך?

צעד שמונה עשר – האם היינו גמישים באופן מירבי?

צעד תשעה עשר – האם נמנענו מליפול למלכודת "סט אחד" לחשיבה.

צעד עשרים – האם נהנו מהתהליך והיינו ערניים לחיות את רגעי החיפוש, כמו רגעי הגילוי?

זה הזמן לעמוד לשרותכם ללא תמורה ללא התחייבות

שתפו את חבריכם, לקוחותיכם, עובדיכם

לכל שאלה, בעיה, רצון לשתף, צורך להתייעץ

בואו נדבר 0544.531.435

חזרה