שינוי

שינוי  לעומת ההתמרה עוסק בשיפור, טיוב וחידוש , כאשר הוא  מוגדר במעלה ראשונה, או בשינוי ראדיקלי של אחד מהרכיבים עליהם מתבסס הארגון. עומק השינוי יכול להיות שווה לאפס (שינוי קל מאד, יכול לבוא לידי ביטוי, באריזה חדשה לרעיון או מוצר) עומק השינוי יכול להיות שווה לאחד (כאשר השינוי נוגע במערכת גם מבפנים) ועומק השינוי יכול להיות שווה לשניים (כאשר המערכת תשנה גם את צורת החשיבה, ולא רק היבטים צורניים או קוסמטיים)

עסקים, ארגונים, בתי אב ומערכות פועלים מכוח אותם רכיבים: במרכז עומד הרכיב האידאולוגי רעיוני, ואותו סובבים נהלים ומנגנון - מרחב וחומר - קרי בעיות כלכלה - הגורמים האנושיים על שלל תופעותיהם - הגורמים הערכיים - והארגון כישות חיה בפני עצמה

גורמי השינוי יווצרו תמיד מכוח אותם רכיבים וינועו מכורח טכנולוגי, דמוגרפי, חברתי, פוליטי או כלכלי