הצעד השישי

מחקר הבסיס ללמידה

ארגון לומד הוא ארגון מתפתח וצומח

ארגון לומד הוא ארגון המנהל מחקרי באופן שוטף ולא רק כאשר נוצרת בעיה או עולה סוגיה המצריכה פתרון ממקור לא ידוע

כל ארגון צריך לבחון את מדדי הביצוע שלו באופן שוטף לא רק ברמה המסחרית העיסקית הבוחנת את:

מדדי המכירות, עמידה באספקה, עמידה באיכות ייצור, מדדי מלאי, מדדי שביעות רצון משתמשים, מדדי נאמנות (נטישה - שימור), מדדי מתחרים (עולה יורד) - אלא גם ברמה הפנימית הארגונית והניהולית - מדדי עובדים (תשומה - תפוקה), מדדי בקרה, מדדים ארגוניים של ביצוע ואיכות ומדדים מרחביים של שינויים בסביבה, מגמות וטרנדים

איסוף המידע יתנהל באופן שוטף במספר רבדים: רובד פנימי (דו"חות, דיונים, הצלבות נתונים), רובד חיצוני (שאלונים, מחקרים, סקרים, מפגשים, תצפיות, ביקורים, פיתוח מערכת תגובות)

קריטריונים חיוניים למחקר

1. שאלת מחקר מוגדרת

2. הגדרת אוכלוסייה מובחנת למחקר

3. בניית כלי המבחן

4. הגדרת מדגם מייצג

5. ביצוע מחקר תוך קיום פרוטוקול מחייב

6. ניתוח תוצאות

7. הסקת מסקנות

קביעה של גובה טעות הדגימה?

מה ניתן ללמוד ממחקרים

מחקרים מאפשרים לארגון לאשרר את הידע שאסף בבסיס הנתונים הפנימי

מחקרים מאפשרים לארגון ללמוד על חשיבות נושאים ותפיסות המתפתחות אצל הצרכנים

מחקרים מאפשרים תנועה קדימה המבוססת עוגנים

מחקרים מאפשרים בדיקות מו"פ

מחקרים מאפשרים הנחלת והטמעת למידה

מחקרים מאפשרים קפיצות בזמן ובביצוע

פיטר סנג'י שטבע את מושג הארגון הלומד מגדיר:

"ארגון לומד הוא ארגון אנשיו משפרים בהדרגה את יכולותיהם, ליצור את התוצאות שהם רוצים באמת. ארגון שמטפח דפוסי חשיבה חדשניים המרחיבים את הדעת ושבהם אנשים לומדים ללא הרף כיצד ללמוד ביחד"

ארגון לומד באמצעות: תהליכי יצירת ידע חדש ותהליכי שתוף ידע קיים

טבלת הלמידה שפותחה על פי שולמן מרצה באוניברסיטת סטנפורד ויו"ר קרן קרנגי כוללת שישה מרכיבים הכרחיים ללמידה:

1. מעורבות והנעה

2. ידע והבנה

3. עשיה ופעולה

4. עיון רפלקטיבי וביקורת

5. שיקול דעת ותכנון

6. מחויבות  וזהות

Personl Knowladge Management - PKM

מושג הלמידה האישית הוא מרכיב מרכזי בהעצמת העובדים בארגון

למידה אישית מעצימה, מאפשרת, מותאמת ומפתחת כל עובד הלוקח חלק בהרחבת החוויה הארגונית

הלמידה עוסקת בהבטחת התפתחות וקידום מקצועי וסוללת ביחד עם העובדים דרכי גישה חדשות למוצרים – שווקים - לקוחות ואפשרויות העובדים מתחייבים להקדיש מזמנם לתהליכים הכוללים:

אסוף מידע - ארגון מידע - ניתוח מידע - אבטחת מידע - ושתוף המידע עם ההנהלה

3 צעדים ללמידה פעילה

הצעד הראשון - נכונות להגיע ככלי ריק, על מנת להתמלא. נכונות לבדוק, לחקור ולאו דווקא לייצר תשובות, מוכנות לחפש, לנסות, לפתח, ליפול ולקום

הצעד השני - מוכנות ללמוד מעשייה, לא לתת לתאוריות להכתיב את הדרך, אלא לבחון רעיונות על בסיס פעילות. צעד זה דורש מוכנות לסיכון מוכוונות לחשיפה, גילוי והסטת הווילון מאחורי הקלעים

הצעד השלישי - משוב משוב  משוב, חוות דעת מלקוחות, ספקים, עוברים ושבים במערכת הארגונית

צעד זה דורש התמודדות עם קריאות הבוז כמו עם מחיאות הכפיים, גישה פתוחה ברמה המערכתית ונכונות לשאת בתוצאות

שאלות לבחינה עצמית

איך אתם חוקרים את השווקים, הבעיות, הקונפליקטים והפרדוקסים המאפיינים אתכם?

איך אתם לומדים על מנת לא לחזור על שגיאה פעמיים?

איך אתם מתמודדים עם תוצאות עמומות, נתונים לא צפויים, סימני שאלה שעולים לפניכם?

איך אתם מגיבים לביקורת, שלילה, גישה לא אוהדת או אדישה

 

ומה הצעד הבא שלכם?

עשרת הצעדים:

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

אני רוצה לדעת שפרסמת מאמר נוסף

כן, אני רוצה שאת  - דר' עירית שגיב בלבד,תפני אלי באמצעות הפרטים שמסרתי

ידוע לי שפרטים אלו לא יועברו לידי גורם שלישי כל שהוא