הצעד השביעי

בחירות אסטרטגיות וסוגיות תקשורתיות

הבחירה האסטרטגית שלכם נקבעה - כאשר הגדרתם לעצמכם, על פי הפרקים הקודמים:

חזון וערכים - יתרון תחרותי (בידול) וערך מוסף (מיצוב) צרכים אפשרויות (מחקר)

קהל יעד מוגדר, מובחן, אפשרי ונכון

עכשיו עליכם להתמקד בדרך להשגת היעדים

בכל דרך אסטרטגית שתבחרו - יעמדו לרשותכם מבחר סוגי אסטרטגיות שמטרתן שירות החזון והיעדים שהצבתם לעצמכם:

אסטרטגיות צמיחה או אסטרטגיות שימור, אסטרטגיות לוחמה או באסטרטגיות הגנה, אסטרטגיות יוזמות או אסטרטגיות מגיבות, אסטרטגיות מושתתות משאבים, או אסטרטגיות מושתתות מנהיגות, אסטרטגיות התמחות או אסטרטגיות גיוון, אסטרטגיות אידיאולוגיות או אסטרטגיות הסכמה

בכל סוגי האסטרטגיות - תחשפו לסיכונים, מהמורות, מכשולים ומתחרים אשר ינסו להסיט אתכם מהדרך

דרגו לפי חשיבות - מהם הסיכונים מהם אתם חוששים

מוצרים חדשים - תנודתיות מחירי מוצר - התפתחויות טכנולוגיות - ירידת שווי ערך מוצר - סיכון איכות המוצר סיכון לקוחות - סיכון שוק ההון - סיכוני תדמית מוניטין - סיכוני גיוס ומימון - סיכוני רגולציה צוות - סיכונים מאקרו כלכליים - סיכוני שרשרת אספקה - סיכון ענפי - סיכוני שוק מטבע - סיכוני בעלות שליטה - סיכוני תחרות - סיכוני שוק ריבית - סיכוניי פרוייקטים - סיכון הון אישי - סיכון הון אנושי - סיכון בשימור הידע - סיכול בכשל מערכות מידע - סיכוני אשראי - סיכון ירידת שווי נכסים - סיכונים סביבתיים - סיכוני ממשל תאגידי -  סיכונים העוסקים במחירי התשומות - סיכונים משפטיים - סיכונים תפעוליים - סיכונים ביחסי עבודה - סיכונים מכוח עליון - סיכוני ציות ורגולציה?

מהם 5 הסיכונים הכי שכיחים למגזר בו הנכם פועלים

האם מתקיימת התאמה בין 2 הרשימות?

התכנון האסטרטגי לרוב עוסק בניתוח סביבה (מאקרו, מיקרו וסביבה פנימית) בניתוח יכולות (SWOT), בהכוונת הארגון ליעדים ברורים ומטרות הן בטווח קצר והן בחשיבה עתידית לטווח ארוך, בגישות פילוח

ובטכניקות שונות המאפשרות זיהוי מאפייני קניה, צריכה, תועלות והשפעה. התכנון ממצב את המותג, מגדיר אותו אל מול התחרות, מוסיף לו ערך מוסף ומבדל אותו בתודעה

האסטרטגיה תתמקד על פי פורטר בבידול או בעלות ותכוון עצמה לשוק רחב או צר, תוך כדי פיתוח יכולות מוחשיות ותהליכיות ברורות, קוטלר מציע לנו לתכנן אסטרטגיה על פי מחיר, מוצר, איכות, הפצה או תקשורת ומיצברג מוסיף במחקריו נושאים כמו שירות ותדמית עיצוב ותכונות

מכאן - נגזר הקשר בין הבחירות האסטרטגיות - לסוגיות התקשורתיות בעזרת מארג קשרים שעלינו לפתח עם 6 משרתי התקשורת

ארגונים רבים נוטים לפתח אסטרטגיה שווקית בנפרד מאסטרטגיה תקשורתית, וארגונים אחרים נוטים לפתח מהלכים שיווקים ללא קשר לחזון וליעדים, ישנם ארגונים הנוטים למדוד אסטרטגיה רק ברמת המתחרים,  ואינם שואלים את עצמם בחישובים האסטרטגיים שאלות על המדדים היוצרים אסטרטגיה ועוצמה כגון:

כמה גבוה / בינוני / נמוך - מדד החדשנות שלי

כמה גבוה / בינוני / נמו ך- מדד הצמיחה האפשרי

כמה גבוה / בינוני / נמוך - מדד אסטרטגיות ליבה מול אסטרטגיות חליפיות

כמה גבוה / בינוני / נמוך – מדד הגמישות שלי

כמה גבוה / בינוני / נמוך – מדד עוצמת החזון

כמה גבוה / בינוני / נמוך – מדד עוצמת היתרון

כדי לקשור בין הבחירות האסטרטגיות לסוגיות התקשורתיות נחפש תשובות לשאלות הבאות:

התשובות שלכם

WHAT - מה אני רוצה להשיג, מה הדבר החשוב, מה הדבר הדחוף, מה הדבר שיקבע, מה הגורם המכריע

WHERE - איפה אני רוצה להשיג, איפה אני עכשיו, איפה אני רוצה להיות, איפה אני צריך לעבור בדרך

WHO - מי ישיג לי, מי ישתמש בזה, מי קהל היעד שיקנה שוב ושוב ושוב ויחזור וימליץ ויעשה נפשות למוצר

WHEN - מתי אני רוצה להשיג את מה שאני רוצה, מתי זה הזמן הנכון - לפני – בסוף או במהלך העונה

WHY - למה אני רוצה להשיג את זה - למה זה הדבר החשוב, למה זה מה שאני צריך / או שהקהל רוצה

HOW - איך אני משיג את מה שרשמתי לפני, מה יצור סינכרוניזציה מושלמת בין כל החלקים של התמונה,

אסטרטגיה טובה נבחנת בעולם התוצאות, האם השגנו את מה שתכננו - האם הגענו לביצוע מספק?

שני מדדים יבחנו את התשובה מדד ה-WTP של הצרכן - האם הוא מוכן לשלם WILLING TO PAY = ומדד ה-ROI  = RETURN ON INVESMENT

באסטרטגיה טובה נבחין בין התהליך האסטרטגי PROSES, לתוכן האסטרטגיCONTENT, להקשר האסטרטגי שעלינו לפצח CONTEXT

באסטרטגיה טובה ניצור סנכרון הרמוני. קודם נפרק את כל השוק ואחר כך נחבר את כל החלקים מחדש ליצירה משלנו

שיהיה בהצלחה

מה הצעד הבא שלכם?

עשרת הצעדים:

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

אני רוצה לדעת שפרסמת מאמר נוסף

כן, אני רוצה שאת  - דר' עירית שגיב בלבד,תפני אלי באמצעות הפרטים שמסרתי

ידוע לי שפרטים אלו לא יועברו לידי גורם שלישי כל שהוא