הצעד השמיני

תכנון חובה

פיננסי - טכנולוגי חדשני - לוגיסטי - משפטי

תכננו חזון - ערכים - בידול - ויתרון תחרותי - מיצוב וערך מוסף - מטרות ויעדים אסטרטגיה וטקטיקה

עכשיו מוטל עלינו להבטיח את קיומם באמצעות תכנון תשתיות בסיס בארבעה מימדים

המימד הפיננסי

תכנון פיננסי נכון עונה לשאלות הבאות :

כיצד לתמחר? כמה יעלה לייצר? כמה מלאי להחזיק? מהן הוצאות ההפעלה? מהו שעור המס?

מהן עלויות השוק? מהן עלויות המכר? מהן עלויות כוח האדם? מהם תנאי תשלום נכונים לעסק?

כיצד לנהל את האשראי במורה מיטבית? מה מרכיב את מימד החיסכון ואת מימד התועלת? איך להתנהל עם הבנק?

כיצד לפעול לניהול הון חוזר? מה גובה הרווחיות בהתאמה לכלל התנאים בענף? מה גובה ההכנסות הצפויות בכל יום / שעה / שבוע / חודש / רבעון? מה בטוח ומה בר שינוי? מה גובה ההוצאות הקבועות?

המשתנות? עלויות המימון? עד כמה מדויקים יעדי הפעילות? איך מתקצבים הון בתנאי וודאות?

איך בונים זרמי מזומנים בתקציב? מהי תוחלת השונות? איך מפתחים תיק השקעות? מהן ההחלטות הנכונות להשקעה לטווח קצר? לטווח ארוך? איך מנהלים נכסים קבועים? ואיך להוון זרמי מזומנים?

תפקיד התכנון הפיננסי למצוא, לאתר, להתריע, ולפתור נקודות איזון ורווחיות, הן בטווח קצר והן בטווח ארוך

הסיבות לכישלונות פיננסיים של ארגונים נעוצה ברובה הגדול בהחלטות לא נכונות הנלקחות על בסיס סיכון גבוה ומידע מועט, רמת ניתוח נמוכה ורמת חיזוי נמוכה

תכנון פיננסי נכון משמש בארגון כמרכז הבקרה הראשי

כל משתנה יקבל מספר ערכי, משקל ויקבע לו ציון משוקלל

1. הניהול הפיננסי יבקר את המשתנים הבאים:

בקרת עלויות, בקרת יעדי רווחיות, בקרת  תזרים, בקרת מלאי, בקרת השקעות, בקרת הכנסות, בקרת הוצאות

2. הניהול הכללי יבקר את שאר המשתנים:

בקרת איכות, בקרת ניהול, בקרת עובדים, בקרת ייצור, בקרת שווק, בקרת מקצועיות, בקרת מידע, בקרת התמודדות

המימד הטכנולוגי ומימד החדשנות

אנו חיים בעידן של מידע, מדידה, למידה בלתי פוסקת ואינטגרציה שיטתית בין מקורות ידע שונים, באמצעים טכנולוגיים משוכללים ויכולות המתפתחות בקצב מהיר ולא תמיד צפוי. אנו חיים בעידן שבו התלת מימד מדריך אותנו מאפשר לנו לשחק וליהנות תוך כדי יצירת פתרונות מדהימים, משוב מידי, וזמינות חוגגת

תכנון טכנולוגי אינו שואל רק שאלת כלים ואמצעים באמצעות אלו תוכנות או חומרות על הארגון לפעול, השאלה המרכזית בעידן המידע היא שאלת המערכות הדינמיות, שילוב ופיצוח נתונים הזורמים ממקורות שונים ומטרתם לבסס את יעדי הארגון וחלומותיו. למימד הטכנולוגי יש להוסיף היבטים של חדשנות ויצירתיות הפורצות דרכים קדימה

על פי המחקרים האחרונים האפקטיביות של המערכות המורכבות שתפקידן לאפשר לעובדים למצות את יכולותיהם, מושתת על 5 עקרונות שקיומן הוא תנאי הכרחי:

העיקרון הראשון מבוסס על העובד כפרט הזקוק לעצמאות מרבית בקבלת החלטות. תפקיד המכונה לשרת את האדם העובד, ולשמש כלי המאפשר פיתוח יכולות. העובד פועל מתוך חשיבה ותכנון ומתמודד עם אתגרים המאפשרים לו תחושת סיפוק וגאווה (מייצר העצמה)

העיקרון השני מבוסס על הבנה שהסביבה חשובה ולכן עלינו להיות רגישים לא רק למידע הפנימי אלא שואבים מידע חיצוני. שילובי מידע מבפנים החוצה ומהחוץ פנימה מאזנים את המערכת ומאפשרים ניתוח מצב מעמיק (מייצר קבלת החלטות מדויקת)

העיקרון השלישי מבוסס על אינטגרציה כפולה: שילוב יכולות העובד עם עובדים אחרים (מייצר תקשורת פנימית חיונית ועשירה) ושילוב יכולות העובדים עם צרכי הארגון וחזונו תקשורת (מייצר מחובות)

העיקרון הרביעי מאפשר למערכות הטכנולוגיות על שלל המידע שהן אוצרות להיות נגישות, זמינות, מהירות ואקולוגיות, לשימוש מקסימום עובדים (מייצר שקיפות הכרחית)

העיקרון החמישי בפיתוח הטכנולוגי מתבסס על עקרון החדשנות שהוא צורך ארגוני. עקרון זה מחייב את המערכות הטכנולוגיות להיות זמינות לעובד לא רק לצרכי שימוש אירגוני, אלא גם על מנת לאפשר פיתוח עצמי והתקדמות אישית (מייצר מיצוי הון אנושי)

החדשנות והטכנולוגיה הן מסד הכרחי בארגון מתקדם. תפקיד החדשנות והטכנולוגיה לשמש את היוצרים, הממציאים, ההוגים והחולמים על פיתוח שווקים ומוצרים, על קונספטים ותפיסות עולם, לעזור בפיתוח ובחינה של עסקים חדשים, לתמוך במערכות קישורים, לייצר שיתופי פעולה, תרבות של קידמה ולשמש מדגרה ליוזמות  ומינופים בקשרים ובמרחבים שמקיים הארגון

המימד הלוגיסטי

תכנון לוגיסטי הוא המעבר לפעילות מבצעית, יום יומית, בכל תנאי מזג אויר, בכל סוג של לקוח ובכל מצב או אירוע המתקיים עבור, עם ובתחומי הארגון

התכנון הלוגיסטי יענה לשאלות הבאות:

מה דורש הניהול המיטבי של שרשרת האספקה ברמת המידע, החומרים, התהליכים והאנשים המעורבים?

מהי תמיכה לוגיסטית משולבת מיטבית והאם יש לה תצורה אחת בלבד?

מהן אפשרויות ההובלה, השינוע והאחסון הנכון ביותר לתנאי החברה של חומרי גלם סחורות ובלאי?

מה דורש הטיפול במלאי?

איך מטפלים בחומרים מסוכנים?

איך מבצעים עבודה על בסיס אפס תקלות?

מהי השיטה האופטימלית לחקר הביצועים בארגון?

איך נצליב ועם אלו מחלקות נתונים כדי לאשר מלאי? שינוע? תנודתיות אחסון?

המימד המשפטי

נדרש מהשלבים הראשונים של הקמת העסק ע"י לווי ונוכחות בשאלות הבאות:

מה הייעוץ המשפטי הנדרש לסוג עסקי מסוים?

מה כולל הסכם המייסדים, או הסכם השותפות המסחרית וכיצד הוא מגן על העסק ולא רק על השותפים?

איך יוצרים תקנון חברה?

איך מנסחים חוזה השקעות?

מה נדרש בהקמת חברה שותפויות ועמותות ?

מה כולל הסכם בעלי מניות?

מה מכילים הסכמי העבודה?

מה כוללים הסכמי ההפצה והשווק?

למה התחייב הארגון בהסכמי הלוואה ושעבוד?

מתי נכון לחתום על הסכמי סודיות ואי תחרות?

איך רושמים סימן מסחרי, רעיון, פטנט?

מה קורה ברישוי עסקי?

איך משיגים התרי בניה, מפחיתים או מבטלים ארנונה, משיגים שת"פ עם רשות מקומית?

מוכנים לשלב הבא?

עשרת הצעדים:

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

אני רוצה לדעת שפרסמת מאמר נוסף

כן, אני רוצה שאת  - דר' עירית שגיב בלבד,תפני אלי באמצעות הפרטים שמסרתי

ידוע לי שפרטים אלו לא יועברו לידי גורם שלישי כל שהוא