הצעד התשיעי

תוכנית עסקית

התוכנית מכילה נושאים לפי פרקים, לוחות זמנים, תקציב הכוונה ניהולית, שווקית ועסקית

תכנון פיננסי נכון משמש בארגון כמרכז הבקרה הראשי

כל משתנה יקבל מספר ערכי, משקל ויקבע לו ציון משוקלל

פרק 1. הרעיון  והמודל העסקי - למה צריך אותו. עונה לשאלת ה -WHY  בפירוט מנומק, ומשרטט מפה רחבה מעין מבואה לשוק, שתפקידה חשיפת הצורך, הרצון, והכדאיות

פרק 2. הגוף העסקי, גורמי ידע, מקצועיות, תשתיות, תמיכה

פרק 3. פוטנציאל השוק, עוסק באפשרויות, מסביר את שאלת העיתוי (למה עכשיו)

פרק 4. חזון אישי אל מול חזון ארגוני שווקי

פרק 5. מטרות החברה / המוצר / הסבר כיצד המטרות משתלבות בפוטנציאל השוק

פרק 6. תאור הענף וגורמי מפתח להצלחה בענף

פרק 7. ניתוח ענפי וניתוח מתחרים PORTER

פרק 8. תאור יתרון יחסי וערך מוסף

פרק 9. ניתוח SWOT

פרק 10. ניתוח PESTAL

פרק 11. הצלבת ניתוחים עם מודל ההתפלגות של רוג'רס

פרק 12. עקרונות האסטרטגיה השווקית כולל: פילוח, בידול, מיצוב ומיקוד – און ליין, אוף ליין, כולל ניתוח הרגלי קניה, תועלות, בחינת עולם התוכן

פרק 13. עקרונות הבקרה

פרק 14. עקרונות לשת"פ

פרק 15. ניתוח מרכזי הרווח

פרק 16. תיאור התפלגות הכנסות

פרק 17. תיאור התפלגות הוצאות

פרק 18. הוצאות מימון וגיוס

פרק 19. שערוכי מיסוי

פרק 20. עקרונות לוגיסטיים

פרק 21. עקרונות טכנולוגיים

פרק 22. עקרונות משפטיים מנחים

פרק 23. מתווה ארגוני

פרק 24. מתווה למתן שרות

פרק 25. מתווה למודל התפתחות

סיום השלב הראשון לפיתוח עסקי - הפרק החשוב מכולם: בקרה אל מול תקציב

מוכנים לשלב הבא?

עשרת הצעדים:

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

אני רוצה לדעת שפרסמת מאמר נוסף

כן, אני רוצה שאת  - דר' עירית שגיב בלבד,תפני אלי באמצעות הפרטים שמסרתי

ידוע לי שפרטים אלו לא יועברו לידי גורם שלישי כל שהוא